Verkstaderna.se skriver om vårt förkärlek för ny teknik

I det senaste numret av Verkstaderna.se blir vi på Kramers intervjuade angående vårt framgångsrecept kring hur man som mellanstor företagare kan nischa in sig i den hårt konkurrensutsatta bransch som vi befinner oss i.

Vi tror på en kompetent, driven personalstyrka som har ett starkt intresse för teknik och gillar att ta sig an utmaningar. Detta gör att vi kan ta jobb som andra företag kanske anser vara för avancerade eller komplicerade.

Läs gärna hela artikeln här