Kramers – en mekanisk verkstad med anor

Kramers Mekaniska Verkstad i Töreboda är ett renodlat serviceföretag inom verkstadsindustrin som varit verksam sedan 1936. Företaget fokuserar på legotillverkning samt service- och reparationsarbete.

Vi är specialister på rationell tillverkning av små serier, och vi har tillverkningskapacitet för såväl små detaljer som större och komplexa maskiner. Kunden står för ritningsunderlaget i de flesta fall men vi ta fram ritningar om så önskas. Sedan mars 2004 har vi även möjlighet att ta emot digitala ritningar för beredning i SolidWorks och EdgeCam.

Företaget har idag 14 anställda. Vi är främst inriktade på den svenska marknaden när det gäller legotillverkning. Vår marknad för service- och reparationsarbete hos kund finns inom en radie av ca 5 mil från Fredsberg.

Affärsidé

Med stort kunnande och hög flexibilitet utför vi legotillverkning, service och reparationer inom det verkstadsmekaniska området.

Historik

Kramers startades som en ”bondsmedja” av Karl Kramer 1936 och i dag är det sonen Stig Kramer som äger verksamheten. Företaget drivs av hans söner Kim och Ola. Sedan starten har företaget utvecklats till ett modernt verkstadsföretag. Idag har företaget 14 anställda med en gedigen bakgrund inom branschen. Många av företagets kunder återfinns i norra Skaraborg, och flertalet av kunderna har utvecklat en långsiktig och nära affärsrelation med Kramers. Vi stärker ständigt vår konkurrenskraft genom investeringar i kunskap, anläggning och maskiner.

Våra policys

Vi på Kramers har ett antal policys som vi värnar om, dels för att vi vill utveckla och förbättra vår egna arbetsmiljö men även vara en bra förebild för andra företag.

Kvalitet

  • Vi ska uppfylla kundens krav och förväntningar på våra produkter, tjänster samt miljö
  • Vi ska sträva efter ständiga förbättringar

Miljö

  • Vi ska använda miljögodkända produkter där sådana alternativ finns
  • Vi ska utbilda och engagera medarbetare i miljöarbetet
  • Vi ska följa lagar och regler
  • Vi ska sträva efter ständig förbättring enligt våra miljömål
  • Vi  ska värna om både den yttre och den inre miljön

Vår arbetsmiljö

  • Arbetena ej skall vara monotona och påfrestande för kroppen
  • Miljön skall vara så bra som möjligt för det aktuella jobbet
  • Rätt personal utför jobbet.

Vill du komma i kontakt med oss på Kramers?

Använd formuläret och fyll i namn och kontaktuppgifter så återkommer vi så snart vi kan.