Nu har vi fått LEAN utbildning

LEAN är en produktionsfilosofi där man fokuserar på att skapa en smidig lättarbetad produktionsprocess. Vi har i samarbete med IDC West Sweden utbildat vår personal i detta.  LEAN utbildningen ger oss bra verktyg för att ständigt kunna förbättra alla våra arbetsområden, allt från administration till produktion och arbetsmiljö.

Läs gärna mer om LEAN och IDC här