Nu är svarven CAM-styrd

Nu har vi producerat de första detaljerna som är programmerade i CAM (EdgeCAM). Svarvens storlek är ca 500 mm ,ed en längd på 5000 mm och med c-axel drivna verktyg och verktygsväxlare.

Besök gärna vårt uppdaterade referensgalleri. Vi har även uppdaterat vår CAD-CAM sida med några nya bilder.