Masturn 54 på plats

Mastun 54 är en styrd svarv med många fördelar. Den är enkel att hantera med hög prestanda och precision. Den har en konstant skärhastighet och ger en hög kvalitet på de bearbetade detaljerna. Man får även en grafisk simulering av själva bearbetningen.  Bearbetninge kan ske antingen genom manuell kontroll som i konventionell svarv, eller i den automatiska cykeln, med stöd av CNC-systemet.