Vattenkraft

Vattenkraft

Vi har lång erfarenhet att tillverka komponenter till vattenkraft med de specifika krav som ställs med avseende på materialprov, dokumentation och tester från tredje part. Typiska komponenter vi jobbar med är turbiner, löphjul, ledskenor, kuggväxlar bultar och mindre turbinaxlar.

För att kunna jobba med vattenkraft ställs höga krav på kvalitet och säkerhet. Vår personal som jobbar med demontage, montage och service är utbildade inom ESA Vattenvägar, ESA 14 samt vissa speciella säkerhetskurser. Alla våra montörer har även ID06-2.

Vattenkraft är ett växande verksamhetsområde hos oss på Kramers. I de flesta projekt är vi underleverantör till de större aktörerna inom service och renovering av turbiner och annan utrustning till vattenkraftverk.

Vitmetall – Babbits – Lager

Vi utför även kvalificerad lödning av vitmetallager, styrlager och bärlager mm. Om du har behov av uppmätning eller vill kontrollera slitaget på lager kan vi 3D-skanna dessa för att få en mer exakt bild på slitaget.

Vår erfarna personal jobbar även med renovering av lager vilket ofta innebär att vi tar bort den gamla beläggningen och löder upp ny. Om ni har behov av nya stommar så kan vi även ta fram förslag på dessa. Vi ”smetlöder” också lager som sedan tredje part kontrollerar med ultraljud för att verifiera vidhäftningen mellan metallerna enligt standarder för detta. Den vitmetall vi använder är Freja 1A extra.

Har du några frågor eller vill bli kontaktad.