Kramers går med i Pur Steel samarbetet

Kramers Mekaniska är numer ett av fyra företag i klustret Pur Steel De övriga företagen är: HermandersMölltorps Gjuteri & Mek Verkstad AB, samt UW-Elast AB.

Dessa företag har komplementerande specialiteter beträffande tillverkning, materialkunskap och design. Syftet är att ta fram systemlösningar och komponenter för ”oil and gas upstream” sektorn. Marknaden vi främst riktar oss mot är Norge.