CAD-CAM Edge Cam & SolidWorks 3D-Cad

Fräsmaskinen är nu styrd via CAD/CAM och klarar såväl 5-axlig indexerande samt 5-axlig simultan körning. Den klarar arbetstycken på x=3000mm y=1000mm z=1000mm + runtmatningsbord och verktygsväxlare.

Vi håller på med att styra svarven med CAD/CAM men är inte riktigt färdiga än. Den klarar arbetsstycken runt 530 mm och 5000mm långa. I och med Solidworks kan vi nu rita 3D-modeller och göra sammanställningar och se om detaljer passar ihop.