Bearbetning gjutjärn

Bearbetning av gjutjärns prototyper där Skara modell & prototyp har gjort gjutmodellen och Lyrestads Gjuteri har gjutit godset. Kramers har sedan gjort bearbetning av gjutgodset samt ombesörjt tillverkningen av splines och förzinkningen genom vårar breda kontaktnät.
Kunden får en färdig produkt.

Bearbetning gjutjärn

Bearbetning gjutjärn