3D printning Markforged – Mark Two

3D printning

3D – Printning Markforged – Mark Two

Vi kan nu även hjälpa till med att 3D printa prototyper, fixturer, och kunddetaljer.

Markforged Mark Two-skriver i förstärkt nylon  med kontinuerliga fibrer av kol, glasfiber eller kevlar. Förstärkningarna med kolfiber gör en utskriven del som är jämförbar med aluminium i styrka.

Läs mer.

Har du några frågor eller vill bli kontaktad.